Yukikos sushi

Lokal

Karta

Så här ser våra hallar ut. Rutnätet motsvarar kvadratmeter. Möbleringen i säljsalen är bara ett exempel och kommer ändras efter behov.

"Utgång till tält" syftar på ett 6x18 meter stort tält som kommer stå utanför och vara till för diverse aktiviteter och föreläsningar.

Svandammshallarna

Video

360° videor på de olika hallarna. På grund av kameran blir perspektivet lite platt och hallarna upplevs inte lika stora som de är i verkligheten, men videorna förtydligar i alla fall kartan genom att visa var alla ramper, trappor, dörrar, osv är.

Foton

Foton på olika delar av salarna som kan förtydliga kartan lite.

Säljsalen

Svandammshallarna

Genomgång till Aktivitetsalen, samt början av rullstolsrampen.

Svandammshallarna

Hörnet längst ner till höger på kartan.

Svandammshallarna

Hörnet längst ner till vänster på kartan.

Svandammshallarna

Utgången till tältet, i mitten på vänstra väggen.

Svandammshallarna

Hörnet högst upp till vänster på kartan.

Svandammshallarna

Hörnet högst upp till höger på kartan.

Aktivitetsalen

Svandammshallarna

Hörnet längst ner till vänster på kartan. Visar bardisken samt passagen till Säljsalen (genom skynket).

Svandammshallarna

Hörnet högst upp till vänster på kartan. Där någonstans skall scenen stå.

Svandammshallarna

Hörnet högst upp till höger på kartan. Läktare med sittplatser längst hela väggen till vänster.

Svandammshallarna

Hörnet längst ner till höger på kartan. Huvudentrén är precis i hörnet. Gången till vänster leder till personalutrymmen.